Loading…

Tjänster

Affärsutveckling
Vi förstår alla aspekter av ett företags värdekedja och kan på så sätt säkerställa att teknologi, produkt och tjänst möter kundens krav och behov, samt att det kommer fungera i praktiken och att affären blir lönsam. Vi tillser också att företagets road map motsvarar tillgängliga resurser. Det är lätt att tro att detta är enkelt och självklart, men komplexiteten i att knyta ihop alla delar är ofta underskattad.
Digitalisering
Det papperslösa samhället kanske kan förverkligas till slut. Digitalisering innebär inte bara att tjänster och funktioner får en digital plattform och struktur, utan även att enorma mängder spännande data byggs upp. Vi kan digitalisera era mest strategiska funktioner och erbjudanden och vi vet hur ni på ett intelligent sätt får ut nålen ur höstacken.
Due Diligence
Ibland behövs en utomståendes bedömning av statusen i ens egna bolag eller i ett utomstående bolag man intresserar sig för. Vi kan snabbt bedöma hela verksamheten; alltifrån forskning och utveckling, innovation, produkt och produktledning, system och systemintegration och IPR, till affär, kund, marknad, försäljning, organisation och ledning.
Förändring och förändringsledning
Om ni vill tar vi ansvar för att coacha, driva eller leda nödvändiga förändringar. Vi har gjort detta i både små och stora företag samt offentlig verksamhet.
Interim management
Vi har erfarenhet från alla nivåer i ett bolag, vilket gör att vi sprudlar av energi när vi tar oss an roller inom middle management och executive management. Vår bakgrund från bolagsstyrelser och som ägarrepresentanter gör att vi också coachar styrelsearbete såväl som ägarstyrning, framförallt i företag med en omsättning från ett fåtal miljoner kronor upp till några miljarder kronor.
Internet of Things
IoT är modeordet på allas läppar. Vi har jobbat med detta sedan långt före uttrycket var uppfunnet och förstår både möjligheter och begränsningar samt kan få till detta i praktiken.
Kapitalanskaffning
Med bakgrund som investerare i riskkapitalbranschen såväl som finansiärer i offentlig sektor kan vi hjälpa till att kapitalisera företag under utveckling och förändring.

Förutom rätt kompetens är externt kapital ofta nödvändigt för att driva utveckling och expandera verksamheten. Vi vet hur ni paketerar ert budskap i syfte att nå såväl privata investerare som offentligt stöd.

Krisledning
Större och allvarliga händelser påverkar inte bara enskilda individer utan hela samhällen och företag. Med vår kompetens har vi ansvarat för krisledningen vid några av de mest omfattande händelserna i Sverige.
Mobilitet
Människors framkomlighet och förflyttning måste vara förutsägbart. Det ställer i sin tur krav på system för information och styrning såväl som långsiktig planering av städer och regioner. I våra uppdrag ser vi till att detta utvecklas och blir effektivt.
Patentstrategi
Patent skyddar vanligtvis en teknisk specifikation men ger sällan något skydd för den affär man är på väg att skapa. Vi tydliggör er patentstrategi, säkerställer att den framtida affären skyddas och hjälper till att lyfta alla nödvändiga värden.
Pre IPO
När ni har ont om tid kan ni behöva prioritera snabba resultat snarare än en långsiktigt stabil och grundlig utveckling. Vi kan hjälpa er att nå båda.
Produktledning
I små och medelstora företag är produktledningsrollen ofta inte definierad och ofta behöver processer för produktstrategi och –planering utvecklas. Vi utvecklar detta tillsammans med er organisation så att ni äger processen och kan driva det vidare med egen bemanning.
Projektledning
Vi älskar komplexa sammanhang där många kompetenser och viljor ska samsas för att åstadkomma det ingen trodde var möjligt. Självklart tar vi oss även an mer vardagliga uppdrag.
Offentlig upphandling
Vi leder omfattande upphandlingar av teknik och tjänster till värden på många miljarder där upphandlingarna ibland tar flera år. Vi känner till flertalet knep och vet vad både beställare och leverantörer drömmer om på nätterna.
Resiliens
Flöden av till exempel varor, tjänster och människor ställer höga krav på samordning, tillförlitlighet och tillgänglighet. Särskilt när något oförutsett inträffar. Allt hänger ihop och inget företag eller organisation kan ensamt säkerställa detta, varför samarbete är nyckelordet. Vi leder projekt med många parter i syfte att åstadkomma robusthet, öka förmågan att förebygga kriser samt att skapa trygghet och stabilitet.
Second Opinion
Ibland är det nödvändigt med en tredje part som verifierar att den tänkta vägen eller utvecklingen går åt rätt håll. Med vår långa erfarenhet av kunddriven teknik-, affärs- och företagsutveckling gör vi detta mycket kostnadseffektivt.